KÍNH CHÚC QUÍ KHÁCH MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG...!!!

     Tin tức

     Điện phải đi trước một bước

     Công ty Điện lực Thái Bình xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng để thực hiện nhiệm vụ phát triển, quản lý vận hành hệ thống điện.

     Xây dựng từng lộ trình, đặt ra các mục tiêu, kế hoạch. Từng bước hoàn thành vượt mức toàn diện của từng năm về xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngành điện, nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.
      
     Tâm thế chào đón năm mới 2018 của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thái Bình dường như vui hơn bởi vượt qua bao thách thức của năm 2017, không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành đề ra mà còn nỗ lực đóng góp thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trong toàn tỉnh.
      
     Ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình chia sẻ: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, những năm qua, ngành điện đã cùng các địa phương vượt qua khó khăn và thực hiện tốt các giải pháp để bảo đảm tiêu chí số 4 (tiêu chí về điện). Từng bước góp phần nâng cao đời sống người dân cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Xác định đầu tư cho hệ thống điện là đầu tư then chốt để phát triển kinh tế - xã hội nên từ những năm trước khi có phong trào xây dựng NTM, Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện chủ trương “điện lực phải đi trước một bước” của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được cụ thể hóa trong chiến lược đầu tư, phát triển của ngành. 
      
     Công ty Điện lực Thái Bình xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng để thực hiện nhiệm vụ phát triển, quản lý vận hành hệ thống điện. Xây dựng từng lộ trình, đặt ra các mục tiêu, kế hoạch. Từng bước hoàn thành vượt mức toàn diện của từng năm về xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngành điện, nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. 
      
     Từ những năm 1994 toàn tỉnh đã có 100% số xã có điện với  98,7% số hộ dân có điện lưới để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, cơ sở vật chất về lưới điện khoảng 72,6km đường dây 110kV, 3 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 95.000kVA, 1.622km đường dây 35kV, 10kV, 22 trạm biến áp trung gian, 1.414 trạm biến áp tiêu thụ với tổng dung lượng là 255.645kVA và hàng nghìn ki-lô-mét đường dây hạ thế ở tất cả các xã trong tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm năm 1995 đạt 139 triệu kWh tăng hơn 1,8 lần so với năm 1990. Thời điểm này lưới điện Thái Bình đã có 1 trạm biến áp 220kV, 5 trạm biến áp 110kV và 119,6km đường dây 110kV, 1.721km đường dây 35, 10kV, 1.689 trạm biến áp tiêu thụ, đang hoàn thiện chuẩn bị đóng điện trạm biến áp 110kV Vũ Thư và 110kV Kiến Xương. Nâng dung lượng trạm biến áp 220kV Thái Bình và các trạm 110kV Long Bối, Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Thụy. Xây dựng mới TBA 110kV Quỳnh Phụ, xây dựng mới và cải tạo 141,9km đường dây 110kV, 1.068km đường dây trung thế... Thực hiện thành công quy hoạch lưới điện Thái Bình có 1 trạm biến áp 220kV với dung lượng 375MVA, 261,5km đường dây 110kV, 8 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 400MVA và 2.135km đường dây trung thế 10, 22, 35kV. 
      
     Đây là tiền đề rất thuận lợi của ngành điện nhằm thực hiện chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt phong trào xây dựng NTM của tỉnh những năm qua. Để có một hệ thống điện tin cậy, bảo đảm cung cấp năng lượng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống điện tỉnh Thái Bình một cách hợp lý với tổng số vốn đầu tư xây dựng mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống, ước tính khoảng 2.251,1 tỷ đồng. Đến nay hệ thống lưới điện Thái Bình đã có: 35,7km đường dây 220kV; 1 trạm biến áp 220/110kV (2 máy) với dung lượng 500MVA, 186,783km đường dây 110kV; trạm biến áp 110kV có 9 trạm/19 máy với tổng dung lượng 662MVA; trạm biến áp 35/10kV có 19/38 máy, dung lượng 153.800kVA… 
      
     Năm 2017, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 2.246,32 triệu kWh, đạt 100,73% so với kế hoạch năm, tăng 196,28 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2016. Với hệ thống lưới điện phát triển ở cả 5 cấp điện áp, đặc biệt là lưới điện trung áp và hạ áp phủ khắp toàn tỉnh, chất lượng điện năng được cải thiện, công tác dịch vụ khách hàng được nâng lên đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Công ty Điện lực Thái Bình đã góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM đưa ánh sáng đến từng hộ dân, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, chuyển đổi phương thức làm ăn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, đã có 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, ngành điện đã bán lẻ điện đến từng hộ gia đình. Hệ thống điện trên địa bàn các xã đã bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện cả về lưới điện phân phối, trạm biến áp, đường dây trung hạ áp, khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ, chất lượng điện.
     Theo: Báo Thái Bình